เรียนท่านลูกค้าผู้มีอุปการะทุกท่าน

ขณะนี้บริษัท SPT Advance Tech ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Pace To
ท่านลูกค้าจะยังสามารถติดต่อเราได้ช่องทางเดิมที่ 02 950 1410 หรือ Hotline 091 076 8044
และสามารถติดตามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ไหม่ www.paceto.com

จึงเรียนมาให้ลูกค้าทุกท่านทราบ
และขอขอบพระคุณที่อุดหนุนสินค้าของเราเป็นเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน SPT Advance Tech, Pace To co.,Ltd.

( เข้าสู่เว็บไซต์ Pace To / Enter Site Pace To || เข้าสู่เว็บไซต์ SPT Advance Tech / Enter Site SPT Advance tech )